Technika olejna Sklep plastyczny Szał dla Plastyków publikuje artykuły na temat związków chemicznych używanych w malarstwie autorstwa Pana Leszka Czyża. - Szał dla Plastyków - Prawdziwy Sklep Plastyczny

Technika olejna


Technika olejna należy do bardzo starych, ale brak precyzyjnych informacji, od kiedy znalazła szersze zastosowanie.
Pierwsza wzmianka o tej technice pochodzi z X w.
W średniowieczu znana była technika olejna na czystym oleju, ale niebyła popularna i stosowana tylko w malarstwie dekoracyjnym albo jakolaserunki w temperze.
Olej nie realizował problematyki ówczesnej techniki malowania, która oparta była o spoiwo wodne mające najdawniejsze tradycje.
Olej jakiego używano był długoschnący i nadawał inny charaktermalowidłu. Charakter, do którego nie byli przyzwyczajeni malarzewychowani w tradycji techniki klejowej lub temperowej.
Dopiero w XV w. Jan van Eyck opracował olej w ten sposób, że zbliżył go do techniki wodnej.
Opracowanie to polegało na dodaniu do oleju lotnych olejków, które gorozrzedzały oraz na wprowadzeniu sykatyw (glejta ołowiana), któreprzyspieszały wysychanie.
Malarstwo van Eycka i jego kręgu było jednak naznaczone piętnemtechniki opartej na spoiwie wodnym, tak silna była moc wielowiekowejtradycji. Dopiero znacznie później, u włoskich malarzy, technika olejnastaje się techniką samodzielną, pozbawioną dawnych naleciałości.
Wraz z zapanowaniem techniki olejnej, zaczyna się nowa eraw malarstwie. Spoiwo olejne przyczyniło się najbardziej ze wszystkichspoiw do rozwoju malarstwa.
W XVIII w. razem z upadkiem sztuki następuje upadek techniki malarskiej.
Dobre, stare metody malarskie idą w zapomnienie, ale technika olejnanadal stoi na czele i jest stosowana nawet w malarstwie monumentalnym.
W XIX w. poznano złe strony techniki olejnej, szczególnie w malarstwie ściennym.
W malarstwie monumentalnym zaczyna się powrót do fresku, a takżepowstają próby nowych technik ściennych (np. stereochromia oparta naszkle wodnym).
W malarstwie sztalugowym usiłowania idą w kierunku nowych metod. Zaczyna być stosowana nowoczesna tempera emulsyjna.
Współczesne malarstwo stanęło przed dylematem: zachować technikę olejnąwraz z jej wadami i zaletami, czy też poszukiwać nowej techniki,bardziej odpowiadającej aktualnemu sposobowi malowania.

Brak zdjęć w galerii

Recenzja klienta:

Napisz pierwszą opinię!


Kup teraz

Proszę wprowadz numer artykułu dla naszej kategorii.

Witamy ponownie!
Producent
Waluty