Wypalanie wapna Sklep plastyczny Szał dla Plastyków publikuje artykuły na temat związków chemicznych używanych w malarstwie autorstwa Pana Leszka Czyża. - Szał dla Plastyków - Prawdziwy Sklep Plastyczny

Wypalanie wapna


Wypalanie wapieni przeprowadza się różnymi sposobami i przy pomocy różnego paliwa (węgiel drzewny lub drewno).
Do fresków wapno musi być wypalone wyłącznie przy pomocy drewna,ponieważ przy zastosowaniu węgla kamiennego wapień przechodzi częściowow gips.
Pod działaniem wysokiej temperatury wapień traci wodę i dwutlenekwęgla, traci ciężar właściwy i przechodzi w tzw. wapno palone(niegaszone).
Aby dobrze wypalić wapno należy osiągnąć temperaturę 1000 ÷ 1100°C.
Zwiększenie lub zmniejszenie temperatury powoduje niedopalenielub przepalenie wapna. Takie wapno nie nadaje się do celów malarskich:
wapno przepalone nie lasuje się, niedopalone zaś lasuje się bardzo wolno albo częściowo.
Wapno czyste, zawierające tylko nieznaczne ilości zanieczyszczeń,odznacza się białym odcieniem i tworzy dobre ciasto wapienne. Wapnotakie nosi nazwę „tłustego”, w przeciwieństwie do wapnazanieczyszczonego w 30 ÷ 40% magnezem, noszącego nazwę „chudego”.
Do fresku używa się jedynie wapna tłustego, pozbawionego zanieczyszczeń.
Wapno palone ma zdolność wiązania się chemicznego z wodą. Następujeproces gaszenia się wapna przy wydzielaniu większej ilości ciepła.
Powstaje tzw. „ciasto wapienne” - wodorotlenek wapnia Ca(OH)2.
Proces chemiczny:
WAPIEŃ = CaCO3 - węglan wapnia,
po wypaleniu CaO - tlenek wapnia,
po gaszeniu Ca(OH)2 - wodorotlenek wapnia,
po wyschnięciu na ścianie - CaO3,
po wyparowaniu wody i wchłonięciu CO2 z powietrza
zamienia się w CIAŁO STAŁE.
Do celów malarskich wapno powinno być wypalone przy pomocy drewna.

Brak zdjęć w galerii

Recenzja klienta:

Napisz pierwszą opinię!


Kup teraz

Proszę wprowadz numer artykułu dla naszej kategorii.

Witamy ponownie!
Producent
Waluty