Materiały używane w malarstwie ściennym Sklep plastyczny Szał dla Plastyków publikuje artykuły na temat związków chemicznych używanych w malarstwie autorstwa Pana Leszka Czyża. - Szał dla Plastyków - Prawdziwy Sklep Plastyczny

Materiały używane w malarstwie ściennym


Wapno

Otrzymuje się je przez wypalanie pewnych gatunków wapieniaskładających się głównie z węglanu wapnia oraz o mniejszej lub większejzawartości tlenków żelaza, manganu, marglu lub glinki, piaskukwarcowego, grafitu, bitumu i węgla.
Ilość i zestaw tych składników zależy od pochodzenia wapieni. Wyższygatunek wapnia otrzymuje się przez wypalanie białego marmuruskładającego się wyłącznie z krystalicznych ziaren
kalcytu.

Własności wapna palonego i gaszonego

  1. Ma charakter alkaliczny. Wpływa ujemnie na roślinnei niektóre mineralne składniki. Rozkłada i zmydla tłuszcze. Na skutektego olejne malarstwo rozkłada się, o ile namalowane zostało naniewyschniętym dobrze tynku.
  2. Ciasto wapienne ma dużąsiłę wiążącą, jednak nie może być samodzielnie użyte do zaprawmurarskich, gdyż wysychając bardzo kruszy się. Aby temu zapobiec, używasię do zapraw wapiennych wypełniaczy, np. piasku.
  3. Wapna palonego nie należy przechowywać z dostępem powietrza, gdyż ściąga z niego wilgoć i samoistnie się gasi.
  4. Z kazeiną, olejem, cukrem, białkiem jajka i klejem zwierzęcym wapno tworzy nierozpuszczalne związki.

Brak zdjęć w galerii

Recenzja klienta:

Napisz pierwszą opinię!


Kup teraz

Proszę wprowadz numer artykułu dla naszej kategorii.

Witamy ponownie!
Producent
Waluty