Rozrzedzacze olejów i farb olejnych Sklep plastyczny Szał dla Plastyków publikuje artykuły na temat związków chemicznych używanych w malarstwie autorstwa Pana Leszka Czyża. - Szał dla Plastyków - Prawdziwy Sklep Plastyczny

Rozrzedzacze olejów i farb olejnych


Do rozrzedzania farb olejnych może służyć olej, na którym je utarto, znajdujący się w stanie surowym lub gotowany.
Należy jednak wystrzegać się nadmiaru olei tłustych, gdyż powoduje to marszczenie się warstwy malarskiej i jej pękanie.
Najlepszymi rozrzedzaczami są środki, które spełniwszy swoje zadanie ulatniają się.
Zadanie to dobrze spełniają lotne oleje mineralne lub terpentyna balsamiczna.
Lotne oleje mineralne otrzymuje się przez destylację nafty.
Są to:
  • eter naftowy,
  • gazolina,
  • benzyna,
  • ligroinaitp.
Mają one mały ciężar właściwy i składają się głównie z węglowodorów chemicznie mało aktywnych.
Są one doskonałymi rozrzedzaczami, o ile nie zawierają składników nielotnych.
Chcąc wypróbować ich czystość, należy zrobić próbę na białym papierze.O ile nie zostawiają po sobie trwałego, tłustego śladu, wówczas sądobre.
W połączeniach z olejami tłustymi nie opóźniają i nie przyspieszająwysychania, a ulatniając się bez reszty, odgrywają w technice olejnejrolę podobną do wody w akwareli.
Można też stosować szereg lekkich olejków otrzymanych ze smoły pogazowej.
Są to:
  • benzen,
  • toluen,
  • ksylen,
  • dekalina,
  • tetralina.
Substancje te ulatniają się z różną szybkością. Ulatniające się najszybciej, zostawiają po sobie biały nalot (toluen).
Smołę pogazową otrzymuje się z suchej destylacji węgla kamiennego lub drewna.
Węgiel, na przykład, podgrzewa się do wysokiej temperatury bez dostępupowietrza. Najpierw wydziela się gaz świetlny, zostaje koks, którywreszcie zamienia się w ciecz, czyli smołę pogazową. Z niej otrzymujesię wiele cennych produktów. Podstawowym jest benzen, a od niego sąpochodne.

Brak zdjęć w galerii

Recenzja klienta:

Napisz pierwszą opinię!


Kup teraz

Proszę wprowadz numer artykułu dla naszej kategorii.

Witamy ponownie!
Producent
Waluty