Utlenianie oleju Sklep plastyczny Szał dla Plastyków publikuje artykuły na temat związków chemicznych używanych w malarstwie autorstwa Pana Leszka Czyża. - Szał dla Plastyków - Prawdziwy Sklep Plastyczny

Utlenianie oleju


Zwykły olej lniany charakteryzuje się hydrofilią i nikłą odpornościąna działanie światła oraz tlenu, co przejawia się w szybkim żółknięciui rozkładzie błon tego spoiwa.
Miarą niszczenia powłok olejnych jest liczba tlenowa (szczególnie w przypadku olejów nieopracowanych).
Oleje zagęszczone mają niewielką liczbę tlenową.
Olej utleniony musi zostać odwodniony lub poddany działaniu chlorkusiarki albo innego produktu powodującego usieciowienie wewnętrznejstruktury spoiwa.
Olej utleniony, lecz dalej nieopracowany, zawiera znaczną ilość grup wodorotlenowych, które powodują wrażliwość na wilgoć.
Utlenianie uodparnia chemicznie na działanie tlenu oraz słabychroztworów alkalicznych i wody, a także podnosi rozlewność, połyski gładkość błony malarskiej.

Proces utleniania

Przez olej przepuszcza się powietrze w temperaturze pokojowejlub 100 ÷ 150°C. Następuje wówczas utlenienie glicerydów oleju,zwiększenie jego ciężaru właściwego oraz zgęstnienie.
Olej taki jest przy wysychaniu twardszy i bardziej błyszczący oraz, w odróżnieniu od zwykłego oleju, daje trwałą emulsję z wodą.
Olej zgęszczony na gorąco prędzej wysycha niż zgęszczony w temperaturze pokojowej.
Utlenianiu towarzyszy wydzielanie się ciepła. Jeśli proces ten niezostanie zahamowany sztucznie, otrzymuje się zestalony żel, skłonny dosamozapłonu.
Przechodzenia oleju w żel nie daje się całkowicie zahamować nawet pokrótkim tylko utlenianiu, gdyż na skutek obecności w oleju grupnadtlenowych, proces gęstnienia posuwa się nadal podczas dłuższegoprzechowywania takiego oleju.
Różnica pomiędzy procesem sztucznego utleniania a samorzutnymwysychaniem oleju polega jedynie na zróżnicowaniu stopnia utlenianiai polimeryzacji ostatecznego produktu.
Samorzutne wysychanie oleju prowadzi do powstania linoksynu, produktuo cechach eukoloidu (odchylenie pod tym względem wykazuje jedynie olejmakowy). Natomiast podczas sztucznego utleniania powstają grupynadtlenowe, mogące reagować z podwójnymi wiązaniami tej samej lub innejcząstki oleju, tworząc pierścień dioksoheksanowy, który albo zagęszczadaną cząsteczkę wewnętrznie, albo łączy dwie cząsteczki oleju ze sobąpoprzez ich łańcuchy kwasowe.
Łączenie poszczególnych cząsteczek oleju lnianego może odbywać się zapośrednictwem ich grup nadtlenowych, które powstają pod wpływemdziałania tlenu z wydzielającej się wody.

Brak zdjęć w galerii

Recenzja klienta:

Napisz pierwszą opinię!


Kup teraz

Proszę wprowadz numer artykułu dla naszej kategorii.

Witamy ponownie!
Producent
Waluty